+90 252 613 3 323
+90 531 6861 481
Ankavet Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz
Klinik hizmetlerimiz
Koruyucu Hekimlik Hizmetleri, Muayene, Spesifik ve özel Testlerle Göz, Kulak ve Dermatolojik Muayene, Yoğun Bakım Ünitesi, Özel Muayene Metotları
Cerrahi Müdahaleler
Yumuşak Doku Cerrahisi, Ortopedik Cerrahi , Spesifik Göz ve Kulak Operasyonları, MikromotorCavitron ile Diş Taşı Temizleme, Diş ve Çene Operasyonları
Laboratuar Hizmetleri
Hemogram (24 Parametre + 3 Histogram), İdrar Analizi, Mikrobiyolojik Muayeneler ve Boyama Metodları,
Biyokimyasal Testler AST, ALT, GGT,ALKP, Glukoz, Total Protein,Albümin, Globulin BUN (Üre), Kreatin, Kreatin Kinaz (CK), Kalsiyum (Ca), Fosfor (P), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na) Potasyum(K) Bilurubin Kolesterol Trigliserit
Radyoloji Hizmetleri (Dijital Röntgen – CR )
Her türlü yumuşak doku ve kemik doku görüntülemesi
Ultrasonografi
Pet Shop Hizmetleri
Pet Pansiyon Hizmetleri